Top-100 SPAC Units Market Closed

Last Updated: 17:40 PST

Top-100 SPAC Unit Gainers

SymbolPriceDaily %Volume
DCRCU$0.00 +10.91%0.0
PHGE=$0.92 +10.86%141.2K
TMTSU$0.00 +5.53%0.0
DWACU$35.09 +5.19%4.8K
CNTQU$10.89 +5.01%750.0
RAMMU$10.80 +3.95%10.1K
BENEU$11.00 +3.87%101.0
SLCRU$9.98 +3.74%1.6K
RTPYU$0.00 +2.74%0.0
NAACU$9.87 +2.65%300.0
PONOU$10.17 +1.80%100.0
ACEVU$10.22 +1.19%5.0K
EDTXU$10.36 +0.97%4.0K
FICVU$9.75 +0.93%651.0
PFTAU$9.83 +0.82%314.0
VTIQU$9.91 +0.81%2.7K
CAS=$10.08 +0.70%1.2K
CRHC=$10.11 +0.70%500.0
PUCKU$10.00 +0.65%3.3K
INTEU$10.01 +0.50%4.6K
BACA=$9.90 +0.46%800.0
REVHU$9.90 +0.41%3.6K
MSDAU$9.92 +0.41%3.8K
FRSGU$9.90 +0.41%200.0
RKTA=$9.89 +0.41%200.0
FHLTU$10.13 +0.40%1.0K
JAQCU$9.95 +0.40%2.0K
PAFOU$10.17 +0.40%200.0
RXRAU$9.88 +0.30%500.0
LJAQU$10.10 +0.30%1.8K
ONYXU$10.12 +0.30%100.0
CVII=$9.87 +0.30%1.8K
DMAQU$0.00 +0.30%0.0
HIGA=$9.98 +0.30%300.0
HERAU$9.90 +0.30%53.6K
FRWAU$9.87 +0.30%19.0K
NBSTU$9.88 +0.25%1.9K
ENCPU$10.18 +0.25%1.0K
DISAU$9.86 +0.24%2.9K
LOCC=$9.79 +0.21%500.0
CRZNU$9.85 +0.20%1.0K
IPOF=$10.09 +0.20%3.8K
PBAXU$10.13 +0.20%3.9K
JWSM=$9.93 +0.20%5.2K
IGACU$10.02 +0.20%8.6K
ALSAU$10.07 +0.20%704.0
AAQC=$9.85 +0.20%39.6K
BHSEU$10.17 +0.20%110.0
NVSAU$9.89 +0.20%742.0
APGB=$9.93 +0.20%33.0K
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Top-100 SPAC Unit Losers

SymbolPriceDaily %Volume
IACB=$7.85 -21.11%0.0
ENFAU$0.00 -13.95%0.0
AGCUU$0.00 -12.46%0.0
PCTTU$12.80 -11.72%645.0
LIII=$9.56 -8.78%0.0
FOREU$0.00 -5.07%0.0
SVOKU$0.00 -3.09%0.0
THMAU$0.00 -2.94%0.0
TEKKU$10.00 -2.82%36.9K
AHPAU$10.23 -1.16%100.0
ZGYHU$0.00 -1.11%0.0
VCKAU$10.36 -1.05%220.0
SCLEU$9.85 -1.00%188.0
GGAAU$10.18 -0.88%595.0
TGAAU$9.96 -0.85%1.0K
BMAC=$10.05 -0.69%1.4K
JUN=$10.02 -0.69%600.0
DFPHU$0.00 -0.68%0.0
ORIAU$9.82 -0.61%5.0K
MBAC=$9.84 -0.61%520.0
MBSC=$10.02 -0.60%1.2K
SAMAU$9.97 -0.60%1.0K
PSAGU$9.84 -0.51%2.7K
KLAQU$9.88 -0.50%400.0
EOCW=$9.95 -0.50%227.3K
PRLHU$9.99 -0.45%275.0
REVEU$10.26 -0.41%970.0
CPARU$9.79 -0.41%3.5K
EVOJU$9.88 -0.40%800.0
FRONU$9.86 -0.40%2.2K
NFYS=$9.73 -0.36%250.0
TETCU$9.85 -0.35%3.5K
VHAQ=$10.50 -0.35%356.0
BIOTU$9.89 -0.30%130.0
WPCB=$9.86 -0.30%2.1K
PTICU$9.93 -0.30%400.0
APACU$10.03 -0.30%3.4K
KYCHU$10.00 -0.30%151.0
MAQCU$10.32 -0.29%130.0
GIWWU$10.10 -0.29%11.2K
IRRX=$10.19 -0.28%700.0
ASZ=$9.80 -0.25%201.0
TGR=$10.19 -0.24%101.0
TBCPU$9.88 -0.22%820.0
HCNEU$9.85 -0.21%352.0
LEGAU$9.86 -0.20%840.0
ACRO=$9.77 -0.20%3.8K
TRAQ=$10.06 -0.20%1.2K
OSTRU$9.98 -0.20%2.7K
AAC=$9.89 -0.20%5.4K
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume