Top-100 SPAC Units Market Closed

Last Updated: 11:22 PST

Top-100 SPAC Unit Gainers

SymbolPriceDaily %Volume
ALACU$12.63 +23.70%0.0
CFVIU$12.60 +15.60%396.2K
ACBAU$10.52 +7.79%0.0
ADF=$11.97 +6.83%0.0
VMACU$11.24 +6.14%0.0
TMTSU$0.00 +5.53%0.0
AFTR=$10.60 +4.95%318.0
GACQU$10.69 +4.75%5.0
PCTTU$15.51 +4.23%0.0
AEHAU$10.62 +4.07%0.0
LCAAU$10.48 +4.07%373.0
GLAQU$11.34 +3.61%11.0
FST=$12.00 +3.54%4.3K
AMAOU$10.55 +2.93%8.0
RTPYU$0.00 +2.74%0.0
APSG=$10.34 +2.53%75.6K
MAQCU$10.80 +2.37%2.0
FACA=$10.37 +2.37%701.0
CPAAU$10.10 +2.33%105.4K
ESSCU$11.75 +2.17%501.0
MCAFU$10.27 +1.99%13.7K
TRONU$10.30 +1.98%1.0
CLOEU$10.64 +1.87%0.0
LVRAU$10.19 +1.80%0.0
BSN=$10.65 +1.73%0.0
SBII=$10.15 +1.68%100.0
CFFEU$10.20 +1.59%0.0
TREB=$10.67 +1.54%0.0
DSACU$10.52 +1.45%11.0
GIGGU$10.07 +1.41%9.5K
TCACU$10.20 +1.39%0.0
GTPBU$10.20 +1.37%50.0
APACU$10.19 +1.29%3.0
DPCSU$10.18 +1.29%7.7K
GTACU$10.15 +1.20%226.0
CAS=$10.27 +1.18%0.0
XPAXU$9.96 +1.12%2.0
XPOA=$10.09 +1.11%0.0
IPOF=$10.91 +1.11%18.3K
NCACU$10.20 +1.09%12.0
MTRYU$10.40 +1.07%100.0
TINV=$10.53 +1.05%0.0
LEAP=$10.78 +1.04%0.0
LCAPU$10.53 +1.03%0.0
CRZNU$10.00 +1.00%190.0
ARTEU$10.14 +1.00%3.1K
IMPX=$10.34 +0.99%0.0
ASPCU$10.29 +0.98%7.6K
BHSEU$10.45 +0.97%0.0
CLAQU$10.50 +0.96%2.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Top-100 SPAC Warrant Losers

SymbolPriceDaily %Volume
IACB=$7.85 -21.11%0.0
ENFAU$9.01 -13.95%4.8K
GNRSU$7.00 -12.50%1.1K
AGCUU$0.00 -12.46%0.0
LVOXU$4.41 -10.91%1.1K
LIII=$9.56 -8.78%0.0
DWACU$52.16 -6.96%8.5K
SVOKU$9.20 -6.60%3.6K
DMYQ=$10.21 -5.55%16.2K
FOREU$9.92 -5.07%32.0
MBTCU$10.38 -4.91%957.0
DBDRU$11.22 -4.80%0.0
XPDIU$12.77 -4.42%6.6K
EUCRU$10.00 -4.40%0.0
CND=$11.50 -4.17%2.2K
DCRCU$12.12 -3.97%12.5K
PAFOU$10.40 -3.61%0.0
WINVU$10.28 -3.47%0.0
FTAAU$10.15 -3.42%5.6K
AGBAU$11.50 -3.28%0.0
BENEU$11.41 -3.22%358.0
GGGVU$10.08 -2.98%0.0
THMAU$9.90 -2.94%0.0
BSGAU$10.69 -2.60%12.0
FTCVU$10.70 -2.53%2.8K
VPCBU$10.30 -2.46%0.0
BRPMU$10.77 -2.09%51.0
VCXAU$10.90 -2.07%3.5K
NOVVU$9.85 -1.99%130.0
BRIVU$10.10 -1.94%5.1K
EDNCU$9.92 -1.88%105.0
FRSGU$10.13 -1.84%0.0
SMAPU$10.20 -1.83%1.5K
ENTFU$10.07 -1.73%411.0
RONI=$10.26 -1.72%65.9K
SNII=$10.89 -1.72%3.7K
SBEAU$10.59 -1.67%1.9K
CFFVU$10.05 -1.47%6.5K
ATHN=$10.46 -1.46%631.0
DDMXU$0.00 -1.46%0.0
MBAC=$10.27 -1.44%100.0
PPGHU$10.86 -1.43%122.0
IVAN=$10.83 -1.41%6.8K
GLTA=$10.25 -1.35%0.0
GLEEU$10.16 -1.33%1.3K
ENPC=$9.86 -1.28%0.0
FZT=$9.87 -1.28%720.0
AVHIU$10.20 -1.26%20.9K
EJFAU$10.37 -1.24%1.5K
ASPAU$10.26 -1.21%0.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Warrant Volume Leaders