Top-100 SPAC Units Market Live

Last Updated: 12:52 PST

Top-100 SPAC Unit Gainers

SymbolPriceDaily %Volume
DCRCU$0.00 +10.91%0.0
AMCIU$10.88 +9.66%200.0
TMTSU$0.00 +5.53%0.0
BWCAU$9.78 +5.16%100.0
RTPYU$0.00 +2.74%0.0
ENERU$10.13 +1.78%100.0
TMKRU$10.21 +1.49%5.3K
CLIM=$10.01 +1.42%2.9K
ZINGU$10.18 +1.19%200.0
ADERU$10.21 +1.09%1.0K
PRLHU$10.29 +1.08%133.0
MEOAU$10.37 +1.07%100.0
CLRMU$10.15 +1.00%248.0
RAMMU$10.25 +0.99%19.1K
LSPRU$10.69 +0.94%394.0
BRKHU$10.24 +0.89%1.0K
SSAAU$10.12 +0.80%601.0
VBOCU$10.10 +0.80%100.0
PTOCU$9.96 +0.71%300.0
CAS=$10.08 +0.70%1.2K
IPVA=$9.00 +0.68%800.0
IPVIU$10.04 +0.60%136.7K
HLAHU$10.05 +0.60%2.3M
OEPWU$10.06 +0.60%302.0
HCICU$10.05 +0.59%3.6K
NFYS=$9.96 +0.56%200.0
GAMCU$10.08 +0.55%102.0
NSTB=$10.06 +0.50%977.0
IPVF=$10.04 +0.50%3.0K
UPTDU$10.19 +0.49%8.3K
APCA=$10.35 +0.49%100.0
MITAU$10.01 +0.45%799.0
CPUH=$10.05 +0.40%5.1K
GLTA=$10.14 +0.40%800.0
BOCNU$10.24 +0.39%5.3K
PCCTU$10.28 +0.39%131.0
JUN=$10.17 +0.39%5.1K
SZZLU$10.40 +0.39%6.3K
THCPU$9.83 +0.31%81.2K
PRSRU$10.07 +0.30%16.2K
RKTA=$10.03 +0.30%300.0
SCAQU$9.97 +0.30%400.0
COVAU$10.08 +0.30%1.4K
ZWRKU$10.04 +0.30%1.0K
NBSTU$9.93 +0.30%400.0
TWLVU$9.98 +0.30%313.7K
KLAQU$10.08 +0.30%2.0K
WPCA=$10.03 +0.30%510.3K
DMAQU$0.00 +0.30%0.0
VTIQU$10.05 +0.25%19.0K
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Top-100 SPAC Unit Losers

SymbolPriceDaily %Volume
IACB=$7.85 -21.11%0.0
ENFAU$0.00 -13.95%0.0
AGCUU$0.00 -12.46%0.0
PCTTU$12.80 -11.72%645.0
LIII=$9.56 -8.78%0.0
FOREU$0.00 -5.07%0.0
SVOKU$0.00 -3.09%0.0
THMAU$0.00 -2.94%0.0
LGTOU$10.25 -2.66%1.1K
VENAU$10.40 -1.98%5.9K
DWACU$24.26 -1.74%878.0
SPTKU$9.89 -1.30%200.0
ZGYHU$0.00 -1.11%0.0
GIIXU$9.93 -1.08%1.6K
PV=$10.00 -0.99%1.3K
GIACU$10.21 -0.87%100.0K
AEAEU$10.12 -0.69%1.0K
DFPHU$0.00 -0.68%0.0
HHGCU$10.28 -0.53%3.0K
TWND=$10.05 -0.50%1.0K
CND=$10.16 -0.49%8.3K
LGV=$10.02 -0.40%286.0
DMYS=$10.07 -0.30%3.0K
PUCKU$9.98 -0.25%100.0
BLEUU$10.04 -0.20%46.3K
SDACU$10.03 -0.20%62.9K
IQMDU$10.19 -0.20%350.0
GTPAU$9.93 -0.20%200.0
MIT=$9.93 -0.20%13.5K
KAHC=$10.05 -0.20%800.0
FTVIU$10.03 -0.20%400.0
DHBCU$10.08 -0.20%1.1K
IBER=$10.02 -0.15%1.0K
FCAX=$10.06 -0.12%620.0
SVFAU$10.05 -0.10%1.8K
SNRHU$10.05 -0.10%400.0
CIIGU$10.09 -0.10%5.8K
REVHU$10.03 -0.10%300.0
EPHYU$10.06 -0.10%1.9K
SCOAU$10.08 -0.05%900.0
CCVI=$9.98 -0.04%27.0K
HIIIU$10.05 -0.04%669.0
FSNB=$9.97 -0.03%276.0
DLCAU$10.05 -0.03%600.0
FICVU$9.96 -0.02%150.0
KAIRU$10.05 +0.00%200.0
INKAU$10.19 +0.00%0.0
TRIS=$10.06 +0.00%0.0
ESSCU$7.98 +0.00%0.0
CPTK=$10.01 +0.00%0.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume