Top-100 SPAC Units Market Closed

Last Updated: 18:42 PST

Top-100 SPAC Unit Gainers

SymbolPriceDaily %Volume
DCRCU$0.00 +10.91%0.0
GGAAU$13.25 +8.16%2.9K
TMTSU$0.00 +5.53%0.0
MPRAU$10.57 +5.49%1.0K
ZINGU$10.92 +4.40%504.0
LIBYU$10.80 +3.75%2.6K
JGGCU$10.56 +3.38%100.0
MITAU$10.91 +2.78%507.0
BLUA=$10.44 +2.76%100.0
RTPYU$0.00 +2.74%0.0
VCXAU$10.23 +2.20%906.0
IOACU$10.78 +1.70%7.0K
TBCPU$10.20 +1.49%464.0
CCTSU$10.63 +1.24%400.0
GATEU$10.40 +1.17%1.5K
AVHIU$10.65 +0.85%800.0
UTAAU$10.67 +0.76%587.0
CAS=$10.08 +0.70%1.2K
BLNGU$10.22 +0.69%400.0
ROSS=$10.55 +0.67%1.0K
ENCPU$10.90 +0.65%500.0
GAMCU$10.34 +0.58%400.0
VBOCU$10.55 +0.57%402.0
FLAG=$10.49 +0.48%402.0
ENERU$10.55 +0.48%400.0
APTMU$10.40 +0.48%400.0
LCW=$10.46 +0.48%1.9K
GLTA=$10.64 +0.47%1.0K
SUAC=$10.50 +0.45%350.0
SAMAU$10.45 +0.38%731.0
FHLTU$10.19 +0.30%5.0K
DMAQU$0.00 +0.30%0.0
HCVIU$10.29 +0.29%200.0
IXAQU$10.56 +0.28%100.0
OXUSU$10.81 +0.28%200.0
FNVTU$10.62 +0.28%650.0
CCVI=$10.37 +0.19%198.0
XPAXU$10.32 +0.19%300.1K
JWSM=$10.70 +0.09%1.6K
CPUH=$10.77 +0.09%2.5K
HPLTU$10.25 +0.00%450.0
CRZNU$9.89 +0.00%0.0
BIOSU$10.63 +0.00%0.0
OHPAU$9.82 +0.00%0.0
CPAAU$10.18 +0.00%0.0
ADERU$10.90 +0.00%0.0
IQMDU$10.09 +0.00%0.0
LITTU$10.25 +0.00%0.0
JMACU$10.19 +0.00%0.0
AHRNU$10.55 +0.00%0.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Top-100 SPAC Unit Losers

SymbolPriceDaily %Volume
IACB=$7.85 -21.11%0.0
EDTXU$18.69 -15.08%2.1K
ENFAU$0.00 -13.95%0.0
AGCUU$0.00 -12.46%0.0
PCTTU$12.80 -11.72%645.0
ERESU$9.28 -11.20%514.0
LIII=$9.56 -8.78%0.0
CRECU$11.40 -6.48%290.0
FOREU$0.00 -5.07%0.0
AOGOU$10.49 -4.46%100.0
COOLU$11.24 -3.93%200.0
AGAC=$10.53 -3.84%511.0
SVOKU$0.00 -3.09%0.0
THMAU$0.00 -2.94%0.0
ONYXU$10.68 -2.91%1.5K
WWACU$10.42 -2.52%541.0
ITAQU$10.40 -1.89%1.3K
ZGYHU$0.00 -1.11%0.0
PRSRU$10.46 -0.76%227.0
PLMIU$10.48 -0.76%100.0
DFPHU$0.00 -0.68%0.0
CBRGU$10.49 -0.57%1.4K
GMFIU$10.54 -0.57%2.0K
AAC=$10.62 -0.56%550.0
GFX=$10.21 -0.49%106.0
BRKHU$10.43 -0.48%750.0
BOCNU$10.65 -0.47%1.0K
APGB=$10.27 -0.29%613.0
AFTR=$10.41 -0.10%200.6K
PHGE=$0.33 -0.03%716.0
HPLTU$10.25 +0.00%450.0
CRZNU$9.89 +0.00%0.0
BIOSU$10.63 +0.00%0.0
OHPAU$9.82 +0.00%0.0
CPAAU$10.18 +0.00%0.0
ADERU$10.90 +0.00%0.0
IQMDU$10.09 +0.00%0.0
LITTU$10.25 +0.00%0.0
VTAQU$6.09 +0.00%0.0
DSACU$9.08 +0.00%0.0
HUGS=$9.89 +0.00%0.0
HHLA=$10.48 +0.00%0.0
JMACU$10.19 +0.00%0.0
VIIAU$10.60 +0.00%0.0
ASPAU$10.59 +0.00%0.0
RMGCU$11.25 +0.00%0.0
VHAQ=$11.15 +0.00%0.0
SAGAU$12.08 +0.00%0.0
AHRNU$10.55 +0.00%0.0
DISAU$11.00 +0.00%0.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume